Ce obligatii aveti in situatia prezentata?

A
Sa circulati cu viteza redusa si sa traversati calea ferata, daca bariera sau semibariera este ridicata;
B
Sa opriti in dreptul indicatorului;
C
Sa mariti viteza, pentru a nu fi surprins de inchiderea barierelor.