In aceasta situatie, cum puteti stationa regulamentar?

A
Cu toate luminile stinse;
B
Numai cu luminile de pozitie;
C
Numai cu luminile de avarie.