In ce ordine vor trece prin intersectie cele trei autovehicule?

A
Autobuzul, autocamionul, autoturismul;
B
Autocamionul, autobuzul, autoturismul;
C
Autoturismul, autobuzul, autocamionul.