La un accidentat cu corpi straini in interiorul plagilor, procedura corecta este:

A
Extragerea corpilor straini din plagi;
B
Spalarea corpilor straini cu apa curata;
C
Corpii straini nu se extrag din plagi, intrucat se pot produce complicatii.