In ce situatie se retine permisul de conducere?

A
Atunci cand nu se respecta obligatia de reducere a vitezei;
B
Atunci cand nu se respecta normele referitoare la prioritatea de trecere a pietonilor;
C
Atunci cand se incalca normele legale referitoare la stationare.