Pe strazile cu sens unic este interzis:

A
Sa intoarceti autovehiculul;
B
Sa virati la stanga sau la dreapta;
C
Sa manevrati inapoi autovehiculul.