Cine nu este obligat sa poarte centura de siguranta?

A
Pasagerii din taxiuri;
B
Persoanele suferinde;
C
Examinatorul, in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului.