Cum procedati cand urmeaza sa traversati o trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere?

A
Opriti, fara a depasi indicatorul in cruce, va angajati si traversati numai dupa ce v-ati asigurat ca nu exista niciun pericol;
B
Reduceti viteza, va asigurati in stanga si in dreapta, dupa care traversati cu atentie;
C
Opriti sau, daca nu e cazul, doar reduceti viteza, va asigurati, traversati calea ferata, dupa care va continuati drumul.