Care dintre cele trei vehicule nu au prioritate de trecere?

A
Autoturismul si autobuzul;
B
Autobuzul si autocamionul;
C
Autocamionul si autoturismul.