Unde trebuie sa asteptati daca va aflati la o trecere de cale ferata cu bariera coborata?

A
La panoul cu doua dungi;
B
In fata indicatorului in cruce;
C
In fata barierei.