In situatia data:

A
Veti circula cu prudenta pana la prima intersectie;
B
Veti circula cu maximum 30 km/h pe sectorul de drum denivelat;
C
Veti circula cu minimum 30 km/h.